Huvitavat

Küsimus: Kas politsei võib ilma autojuhi nõusolekuta siseneda autosse (rekka)?04.11.2013

On olnud situatsioon, kus peetakse sõiduk kinni tavalise kontrollimise käigus, politsei siseneb autosse (rekka), et kontrollida dokumente ning töö- ja puhkeaega. kas mul on õigus keelduda, kui politsei ütleb mulle, et ma liiguks juhi koha pealt kõrvale, et ta saaks enda poriste jalgadega minu autosse siseneda ja siis seal omavolitsemist korraldada? Kas mul on õigus autos filmida politsei tegemisi?

Vastus: Andero Sepp, juhtivkorrakaitseametnik, Politsei- ja Piirivalveamet korrakaitsepolitseiosakond, www.politsei.ee

 

Juhi töö- ja puhekaja kontrollimine ei kuulu omavoli alla. Tegemist on Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesandega. Seega kui see sisenemine on vajalik töö ja puhkeaja kontrollimiseks, siis ei ole Teil õigust sellest keelduda. Aga Teil on alati õigus paluda ametnikul võimaluse korral eelnevalt tallad puhtaks teha või paluda oodata seni, kuni panete põrandale ajalehe vms, et ametnik ei määriks saabastega salongi põrandat.

Politseinike tegevuse filmimine ei ole keelatud. Sellest tuleb eelnevalt teavitada ning salvestisega ümberkäimisel tuleb juhinduda isikuandmete kaitse seaduse nõuetest, ehk siis seda videot Youtube laadida teise osapoole nõusolekuta ei või. Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, siis võib videot kasutada tõendina kas politsei Sisekontrollibüroo poole pöördumisel või kohtus. Soovitan eelnevalt ka tutvuda asjakohase juhendiga: https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/kaamerate%20juhis%20l%C3%B5plik.rtf